22. maj, 2015

Efter en vecka på "servicehuset"

En längre lägesrapport om att bli gammal finns nu nedskriven under "Tänkt och skrivet".