Mjölkbryggan vid landsvägen, hinkarna på bilden enbart som ett minne. Vid raksträckans slut skymtar "Folkan", numera ombyggd till byagård.