Janne, eller Jan-Olof, och i förgrunden skymtar hans fru Ingela.