Ulla på språng. Hon har tidigare arbetat inom äldrevården men fått förslitningsskador.