Här kontrolleras en leverans av det som tallriken inne i mikrovågsugnmarna roterar på.