Rolf på plats. Den här bilden kom även in i Norran dagen efter att jag tagit den!