Janne är chef på företagets andra enhet, den där alla plastgrejerna "spottas" fram ur sina maskiner.