Här återfinns en del av alla de tomburkar för den gas som användes för att ta död på människorna.