I krigets slutskede upprättades ett ännu mer storskaligt utrotningsläger, Birkenau. Järnvägsspåret med transporterna gick rakt genom denna portal.